De leerplicht en de vrijstelling

In de Leerplichtwet zijn een aantal uitzonderingen opgenomen, waarbij je vrijstelling van schoolinschrijving hebt als je aan de voorwaarden voldoet. Er zijn verschillende redenen voor een beroep op de vrijstelling.